Building Machines / ANALÝZA OLEJOV A OPOTREBENIA (KOWA)

ANALÝZA OLEJOV A OPOTREBENIA (KOWA)

ANALÝZA OLEJOV A OPOTREBENIA (KOWA)

Analýza olejov a opotrebenia šetrí Vaše náklady.

 

Motor, prevodovka a hydraulický systém stavebných strojov sú pri každodennom používaní vystavené extrémnej záťaži, čo môže mať ďalekosiahle následky. Pre včasnú detekciu a prevenciu poruchy bol vyvinutý program KOWA: „Komatsu Oil Wear Analysis“.

Detailná analýza vzoriek oleja KOWA garantuje, že jednotlivé komponenty stroja pracujú správne a bez závad.

 

ANALÝZA OLEJA CHRÁNI VÁŠ STROJ

 

Program KOWA odporúčame použiť predovšetkým pre včasné odhalenie porúch a tým predchádzaniu prípadného poškodenia motora. V tejto súvislosti sú výsledky testov viac než len informatívne. Nečistoty v oleji je môžu identifikovať upchaté filtre alebo prípadné netesnosti systému. Odber vzoriek je veľmi jednoduché. Praktická sada pre odbery umožňuje rýchly a ľahký odber vzoriek. Okrem toho získate ucelený prehľad o vlastnostiach použitého oleja. Pravidelné analýzy oleja chránia Váš stroj a spolu s pravidelnou údržbou ďalej zvyšujú ich hodnotu v prípade ich ďalšieho predaja.

 

VYUŽITIE VÝHOD

 

Po ukončení rozboru obdržíte výsledky faxom alebo e-mailom. Výsledky si môžete overiť aj na špeciálnej zabezpečenej webovej stránke. Výsledkami testov sa optimalizuje údržba Vášho stroja. Predovšetkým v prípade rozsiahleho strojového parku môže KOWA poskytnúť celý rad výhod.