Building Machines / Komatsu Komtrax

Komatsu Komtrax

Komatsu Komtrax

Bezdrôtový monitorovací systém Komatsu

KOMTRAX™, exkluzívny monitorovací systém Komatsu umožňuje majiteľom sledovať všetky dôležité informácie o stroji priamo z počítača, smartfónu alebo tabletu. Pri aktivovanom systéme KOMTRAX zozbiera všetky dáta a pravidelne ich prenáša na webovú stránku KOMTRAXu, kde sú k dispozícii majiteľom strojov.  

Cesta ako dosiahnuť maximálnu produktivitu

 

 

 • Systém poskytuje celý rad informácií o stroji
 • Zabezpečuje, aby stroj podával špičkový výkon
 • Je kompatibilný s PC, smarthphonom a tabletom
 • Umožňuje proaktívnu a preventívnu údržbu

 

Chráňte svoj stroj

 

Komtrax™ poskytuje ochranu Vášho stroja pred krádežou a zneužitím.

 • Presná poloha stroja na mape a signalizácia pri zmeny miesta
 • Funkcia uzamknutého motora
 • Informácia o množstve paliva a ochrana pred kradnutím paliva (iba pre modely s Komtrax™ verzia 5.0)

Komtrax™ poskytuje detailné informácie

 

Komtrax™ pomáha, aby stroje boli vždy v mieste nasadenia.

 • Odhalenie problémov skôr ako nastanú
 • Možnosť vopred plánovej údržby
 • Minimalizácia prestojov
 • Informácie sú k dispozícii po celý deň a to bez dodatočných nákladov

Komtrax™ poskytuje tieto údaje

 

 

 • Aktuálna poloha a história stroja
 • Závady a hlásenia o údržbe
 • Množstvo paliva a chladiacich kvapalín
 • Motohodiny po najbližšiu prehliadku a potrebné diely
 • Denné hlásenia o motohodinách
 • Mesačné hlásenia o motohodinách