Building Machines / Poslanie spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Poslanie spoločnosti


1.) SPOLOČNOSŤ A JEJ  ZÁKLADNÉ HODNOTY

 • Hlásime sa k voľnému sociálnemu trhovému hospodárstvu a k spolupráci na základe partnerstva.

 

2.) SPOLOČNOSŤ A JEJ PÔSOBNOSŤ

 • Dodávame stroje a zariadenia tak pre stavebný a dopravný priemysel, ako aj pre podniky a úrady.
 • Filozofiou našej spoločnosti je špecializovať sa na určitú oblasť strojárstva s cieľom zaistiť čo najsilnejší vstup na trh.
 • Verní našim zásadám orientovať sa a byť v blízkosti zákazníka: podporujeme decentralizovaný systém servisných a opravárenských prevádzok.

 

3.) SPOLOČNOSŤ A JEJ TRH

 • Sme predovšetkým obchodná spoločnosť. Pôsobíme v medzinárodnom meradle a s výrobcami strojov a zariadení spolupracujeme na báze exkluzívnych a iných zmlúv. V tomto zmysle rozširujeme naše aktivity v prípade zaručeného profesionálneho prístupu aj na trhoch v jednotlivých susedských krajinách.

 

4.) SPOLOČNOSŤ A JEJ CIELE  

 • Orientujeme sa na stabilný a rastúci zisk spoločnosti. 
 • Chceme zvýšiť ziskovosť a tým zaistiť ochranu spoločnosti a pracovných miest. 
 • Nechceme podstúpiť žiadne nezdravé riziká. 
 • Nechceme nárast obratu za každú cenu, skôr zdravý, prirodzený rast. 
 • Chceme partnerstvo s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, ktoré je založené na spolupráci. 
 • Chceme zabezpečiť a zlepšiť kvalitu na všetkých úrovniach

 
 5.) SPOLOČNOSŤ A JEJ ZAMESTNANCI   

 • Od našich zamestnancov očakávame lojalitu, ochotu a odbornosť. 
 • Vyžadujeme osobný a profesionálny rast našich zamestnancov.  
 • Od každého jednotlivca očakávame primeraný stupeň vlastnej iniciatívy  
 • Chceme informovať našich zamestnancov o aktuálnom stave a výhľade vývoja. 
 • Vyžadujeme kolegiálnu spoluprácu. 
 • Odmeňujeme na základe výkonov.

Pripojte sa k nám!

Prosíme zašlite nám svoj životopis:
KUHN - SLOVAKIA s.r.o.

Diaľničná cesta 16A

903 01 Senec

 

alebo email