Centrála spoločnosti

KUHN SENEC

Diaľničná cesta 16A
903 01 Senec
Slovensko
Phone:+421 263 838 509

Servisná pobočka Banská Bystrica

Kuhn Banská Bystrica

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
Phone:+421 903 722 963

Pobočka Prešov-Haniska

Kuhn Prešov-Haniska

Ku Magašu 704/5
080 01 Prešov
Slovensko
Phone:+421 51 324 00 35

Servisná pobočka Žilina

Kuhn Žilina

Bytčianska 498
010 03 Žilina-Považský Chlmec
Slovensko
Phone:+421 41 700 37 66